EL BORN D.O.O. – Beograd

LICENCE

 • 350 – Licenca za projektovanje elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
 • 352 – Licenca za projektovanje upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenje i regulacija
 • 353 – Licenca za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema
 • 450 – Licenca za izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
 • 453 – Licenca za izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema
  Licence MUP-a za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:

 • Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
 • Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
 • Izrada projekata stabilnih sistema za detekciju ekspolozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema
 • Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote

SERTIFIKATI

ElBorn | Sertifikati
ElBorn | Sertifikati
ElBorn | Sertifikati