EL BORN D.O.O. – Beograd


Elektroradovi u građevinarstvu

Inženjering

Projektovanje elektroinstalacija

Elektroradovi u građevinarstvu

EL BORN d.o.o. izvodi elektroenergetske instalacije, sisteme automatskog upravljanja i telekomunikacione i signalne instalacije , sa nabavkom i isporukom opreme i materijala:

  Elektroenergetika:

 • Izrada razvodnih ormana
 • Kompenzacija reaktivne energije
 • Instalacije napojnih vodova i potrošača
 • Instalacije spoljnog, unutrašnjeg i dekorativng osvetljenja
 • Instalacije toplotnih podstanica, kotlarnica i rashladnih sistema
 • Instalacija uzemljenja i zaštite od atmosferskog pražnjenja
 • Dizel električni agregati i uređaji bezprekidnog napajanja ( UPS) i njihova prateća oprema i instalacija
  Sistemi automatskog upravljanja:

 • Instalacije elektromotornog pogona i automatskog upravljanja
 • Instalacije centralnog sistema nadzora i upravljanja
 • Instalacije za sisteme “Pametna kuće”
  Telekomunikacije i signalni sistemi:

 • Sistemi strukturnog kabliranja
 • Audio i video interfonske instalacije
 • Sistem automatske detekcije i dojave požara
 • Sistem automatske detekcije ugljen monoksida
 • Sistem video nadzora, protiv provale, kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 • Instalacije za prijem i distribuciju TV i radio signala
 • Instalacije ozvučenja
 • Instalacije hotelskih sistema

Inženjering

Kompletna organizacija, inženjering, projektovanje i konsalting u izvođenju i projektovanju svih vrsta elektro instalacija u rezidencijalnim, poslovnim, komercijalnim i industrijskim objektima:

 • Konsultantske usluge za investitore u svim fazama realizacije projekata
 • Tehničku kontrolu projektne dokumentacije i kontrolu izmena projekata
 • Koordinacija procesa projektovanja
 • Upravljanje dokumentima
 • Praćenje i kontrola izmena na projektu
 • Prezentacija projektovanih rešenja krajnjim korisnicima
 • Izrada licitacionih elaborata i tenderske dokumentacije
 • Projektantski i stručni nadzor nad izvođenjem
 • Procenu i planiranje troškova i dinamike elektro radova

Projektovanje elektroinstalacija

Izrada idejnih, glavnih i projekata za izvođenje elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija stambeno-poslovnih objekata, komercijalnih objekata i industrijskih objekata i postrojenja, što obuhvata izradu projekata:

 • Električnog razvoda i opreme niskog napona u objektima svih vrsta visokogradnje i niskogradnje
 • Električnih instalacija osvetljenja u zatvorenim i otvorenim prostorima
 • Instalacija za zaštitu od atmosferskog pražnjenja
 • Električnih instalacija nadzora i upravljanja elektromotornog pogona
 • Instalacije centralnog sistema nadzora i upravljanja
 • Instalacije za sisteme “Pametna kuće”
 • Telekomunikacionih mreža i sistema
 • Sistemi strukturnog kabliranja
 • Audio i video interfonske instalacije
 • Sistem automatske detekcije i dojave požara
 • Sistem automatske detekcije ugljen monoksida
 • Sistem video nadzora, protiv provale, kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 • Instalacije za prijem i distribuciju TV i radio signala
 • Instalacije ozvučenja
 • Instalacije hotelskih sistema

Projektovanje elektroenergetskih instalacija, telekomunikacionih i signalnih sistema i sistema automatskog upravljanja obuhvata sve zahteve investitora u odnosu na namenu objekta, uz primenu Zakona RS, standarda, propisa i preporuka koje su izdale nadležne državne i stručne službe.