EL BORN D.O.O. – Beograd

Kompanija EL BORN osnovana je 2012. godine. Osnovna delatnost kompanije je izvođenje i projektovanje elektroenergetskih instalacija, telekomunikacionih i signalnih sistema, sistema automatskog upravljanja i pružanje usluga inženjeringa i konsaltinga.

Zaposleni imaju višegodišnje iskustvo u izvođenju i projektovanju i poseduju licence Inženjerske komore Srbije za projektovanje i izvođenje radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona i telekomunikacionih mreža i sistema i elektromotornih pogona.

Naša najbolja preporuka je preko 70.000m² projektovanih i 150.000m² izvedenih elektro instalacija u rezidencijalnim, poslovnim, komercijalnim i industrijskim objektima.

Naš cilj je da ostvarimo projekte kojima se ponosimo.